Moodboard Buiten Zijn      Moodboard Buiten Wonen

Veld 1, 2 & 3 in ontwikkeling!

Na de succesvolle verkoop van Veld 4 & 5 gaan we op de Velden 1, 2 & 3 een mooie mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en levensloopbestendige woningen realiseren. In het plan komen ook vrije kavels, enkele huurwoningen en een kleinschalig appartementencomplex.

Meer informatie vind je op de projectwebsite www.woneninachterveld.nl. Hier kun je je registreren als geïnteresseerde en ook de woonwensenenquête invullen. Deze gebruiken we om de invulling van de woonvelden 1, 2 & 3 verder af te ronden.

Situatie Veld 1 2 3

Laatste nieuws

Moodboard Buiten Leven